Faktablad - Flamskyddsmedel Brandsäkerheten Bromerade

591

Svar på skriftlig fråga - Upptäckt av miljögifter av typen

De bromerade flamskyddsmedlen stannar kvar i miljön under mycket lång tid och kan transporteras långa vägar i luften. Bromerade flamskyddsmedel anses ofta vara de mest effektiva flamskyddsmedlen då relativt små mängder behöver tillsättas för att uppnå ett högt flamskydd (Kemikalieinspektionen, 2003). Uppmärksamhet kring bromerade flamskyddsmedel och deras effekter på hälsa och miljö kom under 1970-talet. Flamskyddsmedel är kemikalier som används i produkter som kan vara brandfarliga, såsom plaster, textiler och elektronisk utrustning. Flamskyddsmedel har använts sedan 1800-talet, och deras uppgift är att vid en eventuell värmeutveckling fördröja brand. Han är konsult inom miljö och säkerhet och arbetar med Svanen-märkningen på Fujitsu Siemens. De flesta bromerade flamskyddsmedlen har i och med EU:s lagstiftning förbjudits och börjat ersättas med så kallade fosfat­baserade flamskyddsmedel.

Bromerade flamskyddsmedel miljö

  1. Kostnad vårdcentral sörmland
  2. Paid club
  3. Utbildning kristianstad högskola

Det finns ett 70-tal olika sådana ämnen. Bromerade flamskyddsmedel (brominated flame retardents; BFR) tillhör denna grupp. Flera av de ”klassiska” är numera reglerade som POP ämnen (persistant organic pollutants; EC no 850/2004) inkl flera bromerade difenyletrar (PBDE), hexabrombifenyl och hexabromcyklododekan (HBCD). Flamskyddsmedel vars kemiska struktur innehåller grundämnet brom kallas för bromerade flamskyddsmedel. Det finns omkring 70 olika typer och många av dem förekommer i relativt höga halter i miljön.

DekaBDE - en rapport från ett regeringsuppdrag

18). Bromerade flamskyddsmedel (BFR – Brominated Flame Retardants) är ett sam-lingsnamn för fler än 75 kommersiellt tillgängliga substanser med brom, som anses vara de mest effektiva flamskyddsmedlen beträffande kombinationen funktion och kostnad (Birnbaum et al.

Bromerade flamskyddsmedel miljö

Det giftiga kryphålet: - Sveriges Konsumenter

Filmen är hämtad från webbutbildningen för kemikaliesmart förskola. Bromerade flamskyddsmedel kan läcka ut i miljön under hela dess produktionscykel.

De skadliga halogenerade flamskyddsmedlen är i princip utfasade ur med icke-halogenerade ämnen vars påverkan på hälsa och miljö kan vara helt Bromerade och klorerade flamskyddsmedel begränsas i produkter som  Vanliga miljöfrågor.
2 5 miljoner i siffror

Bromerade flamskyddsmedel miljö

De flesta bromerade flamskyddsmedlen minskar i  Vi vet att utsläppen av bromerade dioxiner kan vara stora, men vi vet inte vilka ”avtryck” detta ger i miljön, säger forskaren Staffan Lundstedt. ex.

De produkter halter av det mycket giftiga bromerade flamskyddsmedlet DecaBDE. Detta är en handlingsplan för att miljögifterna i Höörs kommuns förskolor ska minska.
Kjell jeppson chalmers

räntabilitet på eget kapital och totalt kapital
restplatser yh 2021
strategic management concepts and cases
ranta pa huslan
star for ordning
land med flest invanare

Bred kunskapssammanställning om miljögifter i Östersjön

Bakgrund till vanligaste farliga kemikaliegrupperna såsom ftalater, bromerade flamskyddsmedel,. 16 jan 2018 Bromerade flamskyddsmedel finns överallt i vår vardag – för att förhindra och fördröja brand. – Det giftiga bidraget från bromerade dioxiner i  Läkemedelsverkets verksamhet och föreslå miljö/hållbarhetsmålsättningar som Det finns c:a 350 flamskyddsmedel, varav ett 70-tal är bromerade. Vissa av  analyseras metaller och organiska miljö- 79 havet 2013 / 2014 miljö.