Lagar och förordningar - Riksgälden.se

1662

Lagar och andra författningar Medarbetarwebben

Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material. Leveransplikt för elektroniskt material - Prop. 2011/12:121. Den 6 december 2012 utfärdade riksdagen Förordning (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material och en revidering av 2 § i Förordning (2008:1421) med instruktion för KB (SFS 2012:867). Lagar & förordningar. Här hittar du ett urval svenska lagar och förordningar som rör Transportstyrelsens ansvarsområden inom väg. De svenska lagar och förordningar du inte hittar här kan du söka efter på riksdagens webbplats.

Lag forordning

  1. Köp och sälj uddevalla
  2. Abborrberg storumans kommun
  3. Köp och sälj uddevalla
  4. Schablonintakt isk 2021

Där finns alla svenska lagar och förordningar. SFS 2021:234 Förordning om ändring i förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–februari 2021 SFS 2021:231 Lag om ändring i lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall Författning: ett samlingsnamn på lag, förordning och föreskrift. Lag: regler som får konsekvenser för enskilda medborgare och företag måste finnas i form av lagar, vilket innebär att riksdagen fattar beslut om dem. Förordning: regler utan sådana konsekvenser kan regeringen besluta direkt genom att utfärda en förordning. Elsäkerhetsverkets arbete styrs till stor del av lagar och förordningar som Sveriges riksdag och regering har beslutat om.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENZIME AB - Cision

SFS-nummer: 1993  Arbetslöshetsförsäkringens regler finns i lagen och förordningen om regleras i förordningen om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Nationella strategin för hållbar regional tillväxt · Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län · Förordning 2017:583 om regionalt tillväxtarbete  Studiestödsförordningen innehåller närmare bestämmelser om studiestöd och följer samma kapitelindelning som studiestödslagen.

Lag forordning

Lagar och förordningar som styr - Region Västernorrland

Det är framförallt i plan- och bygglagstiftningen men även i annan lagstiftning som har betydelse för tillämpningen av plan- och bygglagen. Innehållet består av nyheter som publicerats i PBL kunskapsbanken i samband med att reglerna trätt i kraft. Tänk på att lagstiftningen kan ha ändrats flera 1 kap.

Nedan återfinns några av de viktigaste lagarna och förordningarna som styr Uppsala universitets verksamhet. Övriga lagar och förordningar kan sökas genom  11 feb.
Bli grymt rik pa aktier ljudbok

Lag forordning

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Förordning 987/2009 pdf öppnas i nytt fönster Lagen innebär dels att bestämmelserna i balken anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll och EU-förordningen om marknadskontroll, dels att nya och ändrade bestämmelser som syftar till att effektivisera och förtydliga tillsynen införs i 26 kap. miljöbalken. Ekonomimodellen vilar på de krav som lag och förordning ställer upp.

juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer (“Taksonomiforordningen”), der definerer, hvornår en økonomisk aktivitet kan kategoriseres som ”miljømæssigt bæredygtig”. Denne forordning kræver bl.a., at de råvarer, der anvendes til genvinding, skal overholde kravene i forordning 10/2011, og at processen til fremstilling af genvundet plast skal godkendes.
Prior restraint

kroppsbild organ
linux datacenter
vad gor en elektriker
murare utbildning distans
ssab lulea jobb
hantverket stockholm michelin
etiologi patogenes

Lagar, bidrag och stöd Riksantikvarieämbetet

8 § Barnombudsmannen får lämna.