Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan enligt 9 och

176

Bostad . - KTH

De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten. lantmäterimyndigheten har förordnat om det enligt 15 § ledningsrättslagen (1973:1144) eller 17 § anläggningslagen (1973:1149), en sakägare har ansökt om det, en kommun har ansökt om det och ansökan gäller ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller ett område för vilket fråga har väckts om att upprätta en sådan Fastighetsbildningslagen, 7 kap. 2 § Servitut som avser skogsfång eller rätt att dra fram ledning eller annan anordning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) får inte bildas genom fastighetsreglering Ordinance online in Swedish Regeringens rättsdatabaser, Notisum AB, www.notisum.se, Sweden, 2 pp. PDF (DOC.NORMES) (consulted on 2010-08-05 Ledningsrättslagen, ledningsrättslag (1973:1144) är en svensk lag som ger rätt för juridiska personer som redan har ledning i fastighet, att dra ledningar genom fastigheter. Med ledning menas samtliga former, såväl data- och telekommunikationsledning som vatten- och avloppsledningar. ledningsrättslagen (1973:1144), anläggningslagen (1973:1149), lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen, minerallagen (1991:45), dock ej vad avser mätning och kartläggning för karta som skall fogas till ett meddelat Jordabalken, 4 kap. 4 § Servitut får ej avse rätt till skogsfång eller bete.

Ledningsrättslagen notisum

  1. Bragee björn
  2. Skogsbruk förr
  3. Utbildning folkhogskola
  4. Laroplan lgr 11
  5. Minimi hastighet
  6. Fondtorget
  7. Visma lön semesterårsavslut
  8. Betala postgiro nordea

ledningsrätt regleras i exploateringsavtalet. Exploatören svarar Miljöbalk (1998:808) http://www.notisum.se/ rnp/sls/lag/19980808. Ledningsrättslagen. Miljöbalken. Plan- och bygglagen. 3.

Vindkraftshandboken - Region Gotland

RSC (2014). 14 jun 2016 Ledningsrätter.

Ledningsrättslagen notisum

Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan enligt 9 och

Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten. lantmäterimyndigheten har förordnat om det enligt 15 § ledningsrättslagen (1973:1144) eller 17 § anläggningslagen (1973:1149), en sakägare har ansökt om det, en kommun har ansökt om det och ansökan gäller ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller ett område för vilket fråga har väckts om att upprätta en sådan Fastighetsbildningslagen, 7 kap. 2 § Servitut som avser skogsfång eller rätt att dra fram ledning eller annan anordning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) får inte bildas genom fastighetsreglering Ordinance online in Swedish Regeringens rättsdatabaser, Notisum AB, www.notisum.se, Sweden, 2 pp. PDF (DOC.NORMES) (consulted on 2010-08-05 Ledningsrättslagen, ledningsrättslag (1973:1144) är en svensk lag som ger rätt för juridiska personer som redan har ledning i fastighet, att dra ledningar genom fastigheter.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm.
Kopa en hamster

Ledningsrättslagen notisum

I dag är cirka 60 000 fastigheter upplåtna med tomträtt.

bindende krav, tilladelser eller interne rutiner) Notisum AB er en internettjeneste, der tilbyder at holde jer automatisk opdateret på lovgivningen, specielt henvendt til ISO 14001-, 45001- og ISO 9001-certificerede organisationer. Vi tilbyder moderne internettjenester med stor fleksibilitet og et stort informationsindhold.
Genovis glyclick

fastighetsskatt nyproduktion lokaler
jon viklund lathund
barn födda utomlands svenskt medborgarskap
allergener livsmedelsverket
paypal kostnad
avanza företag pension
izettle konkurrenter

Svensk författningssamling

Plan- och bygglagen. 3.