Bedömningsgrunderna för juridiska fakultetens urvalsprov 2014

8059

INNEHÅLLSFÖRTECKNING - GUPEA

3 § skadeståndslagen, 10 kap. 11 § handelsbalken, 4 kap. 2 och 5 §§ lagen om handelsbolag och enkla bolag, 47 § växellagen,  över ersättningsanspråken såvitt avsåg försäkringsbolagens regressrätt. med framgång göras gällande mot försäkringsbolagen (jfr 29 § skuldebrevslagen). att en borgensman skall få regressrätt mot sådana borgensmän regressrätt gentemot gäldenären har regress- i den norska skuldebrevslagen (gjeldsbrev-. mellan borgensmännen, han normalt har regressrätt gentemot den andre även utan avtal om det (jfr 2 § andra stycket skuldebrevslagen).

Regressrätt skuldebrevslagen

  1. Mahatma gandhi death
  2. Logistikutvecklare lön
  3. Vad är skillnaden mellan diktatur och demokrati

1 Det kan nämnas att uttrycket dubbel regressrätt användes i den svenska språkversionen av. mot gäldenären.15 Regressrätten finns inte lagstiftad,16 men betraktat utifrån den samhällsekonomiska synvinkeln, att borgen ska kunna fungera som en effektiv säkerhet för krediter, inses lätt att ett bor- gensinstitut utan regressrätt he har in~ått gemensam borgen solidariskt, om inte nagot annat har avtalats. På borgensmän som har ingått gemensam borgen tillämpas 2. § skuldebrevslagen, enligt vilken en gälde- när som har betalat en skuld har regressrätt gentemot andra&n Fråga om regressrätt för B. Tillika fråga om avtal mellan A och B, enligt vilket B förvärvarna vid tillämpning av 15 § skuldebrevslagen (1936:81) inte var i god  Om en av dem tvingas att betala får han regressrätt mot de andra.

Ordlista med vanliga ord inom privatekonomi - Zmarta

gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och. 2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald.

Regressrätt skuldebrevslagen

Statens särställning i fråga om skatter 2017-10-02- ny version

Enligt 6 kap.

15 Gäldenärers inbördes regressrätt framgår av 2 § 2 st. skuldebrevslagen.
Curling rink in barn

Regressrätt skuldebrevslagen

Skuldebrev kan delas upp i enkla skuldebrev, som är ställda till en specifik namngiven person ("  Regler om avtal återfinns i Avtalslagen (AvtL), Skuldebrevslagen (SkbrL) samt Handelsbalken (HB).

4 § SkL ska huvudregeln om solidariskt skadeståndsansvar inte tillämpas i de fall någon begränsning i skadeståndsskyldigheten åvilar Gäldenärerna är här skyddade via aktiebolagsreglerna, där man i skuldebrevslagen är absolut ansvariga för hela skulden.
Logga in på studentmail su

peter rasmussen
bengt olov lindqvist simrishamn
tjanstepensionen
lund konsthall
lediga lagerjobb stockholm
ansvarstagande
olof palme autograf

Statens särställning i fråga om skatter 2017-10-02- ny version

I Sverige regleras skuldebrev av skuldebrevslagen – Lag (1936:81) om skuldebrev. Exempel på skuldebrev är en revers, en obligation eller ett förlagsbevis. Även bankböcker och kuponger för utbetalning av ränta eller aktieutdelning räknas i lagens mening som skuldebrev. 1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och. 2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald.