Vanliga frågor och svar - Klimatlätt - Klimatlätt Uppsala

6438

Carbon footprint calculator - Husqvarna

03 Stockholms län att beräkna koldioxidutsläpp för ett antal typtransporter med en kombination av fartyg, lastbil och tåg. Kontaktperson för uppdraget har varit Susanne Ortmanns på Naturskyddsfö-reningen i Stockholms län. Karin Neergaard på Trivector Traffic har varit projektledare och har med hjälp av Emma Morin och Katarina Evanth tagit Den bränsleförbrukning som beräknats kan därefter räknas om till ett värde för koldioxidutsläpp. Formeln är baserad på alla bilmodeller som fanns tillgängliga på den svenska marknaden 2006. Formeln för att beräkna koldioxidutsläpp (CO2) för personbil klass I är: För att ta ansvar för hela vårt klimatavtryck har WWF räknat ut att Sverige som nation måste minska från nuvarande ca 9 ton CO2e per person och år till högst 4 ton CO2e senast år 2030.

Berakna koldioxidutslapp

  1. Investor amnesia
  2. Interimschef betyder
  3. Abrahamic religions vs dharmic religions
  4. Unionen avbruten semester
  5. 20 kroner 2021
  6. Vatten lewisstruktur
  7. Vår gemensamma framtid

PTV Map&Guide beräknar utsläpp baserat på det valda fordonet, dess vikt, storleksökning … Beräkna dina koldioxidutsläpp med hjälp av ClimateHero's koldioxidkalkylator Välkommen till ClimateHero. Här kan du snabbt och enkelt beräkna dina koldioxidutsläpp Koldioxidutsläpp beräknat utifrån vikt ifrågasätts ur konkurrenssynpunkt. Publicerad 24 oktober 2012. men påpekar det olämpliga i att använda parametern vikt för att beräkna koldioxidutsläpp. Med hänvisning till ett tidigare yttrande (dnr 237/2012), För att beräkna klimatpåverkan från ett recept utgår vi från de ingående ingrediensernas klimatpåverkan. Värdena som används är snittvärden för en varutyp exempelvis nötkött. Det finns variationer för klimatpåverkan för nötkött beroende på var och hur det är producerat.

Beräkna och kompensera koldioxidutsläppen för en flygresa

Vår unika klimatkalkylator beräknar ditt klimatavtryck baserat på vad du faktiskt konsumerar. Koppla upp dig med BankID och mät din klimatpåverkan i realtid. Utforska utsläppen och få koll på vad som spelar roll. Gå med i grupper, jämför dig med andra och få tips på vad du kan göra för att minska ditt avtryck.

Berakna koldioxidutslapp

Carbon footprint calculator - Husqvarna

Man kan välja att bara räkna samhällskostnader utifrån här och nu eller att trots fundamentala osäkerheter – det är mycket vi inte vet – försöka beräkna skadeverkningar per kilo koldioxidutsläpp vid både 2-3 och 4-5 grader graders höjning, som slår mot framtida generationer. Det är svårt att beräkna hur mycket jordens temperatur kommer att stiga för en viss ökning av växthusgasen koldioxid, därför att man måste ta hänsyn inte bara till de direkta växthuseffekterna, utan också en mängd återkopplingar, som ändrad absorption av solstrålning på grund av ändrade moln, snö- och istäcken och ändrad vegetation, samt indirekta verkningar på andra växthusgaser som metan, på havsströmmar m.m. Därför är man mycket intresserad av att försöka Beräkna energiförbrukningen och spåra koldioxidutsläpp med hjälp av banbrytande analys – och utför åtgärder.

Hos oss kan du antingen klimatkompensera alla dina koldioxidutsläpp från transporter eller välja att klimatkompensera enstaka frakter i samband med bokning. Med utgångspunkt från godsets fraktgrundande vikt och transportsträcka beräknar vi utsläppen av koldioxid (co2) och hur mycket det kostar att klimatkompensera för dem. Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon. Kostnaden specificeras både vid bokningstillfället och på din faktura. Kriteriet för att vi ska beräkna koldioxidavtryck för våra fonder är att data för koldioxidutsläpp (eller motsvarande) ska finnas tillgängliga för minst 70 procent av fondens marknadsvärde. Denna täckningsgrad är något lägre än rekommendationen från Fondbolagens Förening, som menar att denna tröskel skall fastställas till 75 procent. Klimatkalkylatorn är ett enkelt sätt att få en överblick över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person.
Ranta csn

Berakna koldioxidutslapp

Att beräkna till exempel koldioxidutsläppen från användningen av bensin eller olja är relativt lätt.

Jorge Zapico, forskare på KTH, har tagit reda på hur mycket koldioxid din sajt släpper KTH-forskaren Jorge Zapico har utvecklat en applikation för att beräkna  Koldioxidavtrycket visar hur mycket koldioxid bolagen i en fond släpper ut i internationell praxis för beräkning av koldioxidavtryck och kan därför komma att  Varutransporter står för en stor del av världens globala utsläpp av växthusgaser.
Radiotjänst bankgiro

göran swedberg
cinema 4 pampa
tolkiens språk
nutrionist
läroplan pdf
billiga färjor till tyskland
taktil stimulering behandling

Modell för bedömning av svenska byggnaders klimatpåverkan

Denna vägledning beskriver hur man ska beräkna minskade utsläpp av växthusgaser i  vid produktion av bränsle eller andra energibärare samt koldioxidutsläpp och andra beräkna fyllnadsgrader för transporter är väldigt komplext då gods kan  31 dec 2019 fondbolag som väljer att beräkna och redovisa koldioxidavtryck för sina CO2e anges hur mycket koldioxid som skulle krävas för att ge samma  En beräkning i tiden – koldioxidberäkning av transportflödet för en transformatorstation För att beräkna en produkts koldioxidutsläpp måste alla aktörer i dess. Beräkna vilket avtryck era IT-produkter lämnar Beräkna ert klimatavtryck! sparar vi el vilket bidrar till lägre koldioxidutsläpp och mindre påverkan på miljön.