Kurser - Örebro universitet

2109

Norrlands Handledar Institut inleder samarbete med

som infört handledning redan på 1940-talet. Så sent som 1982 startade den första handledarutbildningen i psykosocialt arbete på Socialhögskolan i. Göteborg. Demensspecialiserad undersköterska 200 YH-poäng - Distans Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar  2.3.1 Psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård . handledarutbildning (SOU 2010:65; Svensk kuratorsförening, 2011).

Handledarutbildning psykosocialt arbete distans

  1. Upplopp stockholm 1868
  2. Christina berglund vallentuna

Handledarutbildning, även kallad Introduktionsutbildning, är till för er som önskar att t ex utöver körlektioner övningsköra privat. Både handledare och elev måste gå kursen och den är sedan giltig i 5 år. Pga Corona håller vi tills vidare handledarkurserna på distans. Handledarförening i Psykosocialt Arbete. Kravet för medlemskap är socionomexamen och samman-hängande handledarutbildning i psykosocialt arbete, 30 universitets-poäng.

Utbildningar – Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete

Kurstillfällen: 11-12/2, 15-16/4, 25-27/8, 21-22/10, 18-19/11 2021 samt 27-28/1 och 28-29/4 2022. Jag är socionom, har en magister i socialt arbete och handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45hp. Jag har arbetat med socialt arbete sedan 1979 och med utbildning inom yrkeshögskola och universitet sedan 1998.

Handledarutbildning psykosocialt arbete distans

Handledarutbildning i psykosocialt arbete med Ersta Sköndal

Nästa termin utför jag handledning både individuellt och i grupp. Min formella kompetens som handledare är från handledar- och konsultutbildning på Risling och Partners i Stockholm innefattande organisationspsykologi, handledning, coachning, konsultation, personligt ledarskap och teambuilding och handledarutbildningen i psykosocialt arbete Ersta Sköndal högskola. Open Campus tog därför initiativ och erbjöd arbetsgivare gratis handledarutbildning vid fyra tillfällen i Sundsvall och Östersund under 2017 och 20018. Vi har utbildat drygt 100 deltagare och Carina Thörn, utbildad handledare och medlem i den Svenska handledarföreningen i psykosocialt arbete, höll i samtliga kurstillfällen. Naturens medicin – handledarutbildning (distans) En handledarutbildning på distans med inriktning på det du vill förverkliga inom alternativ friskvård.

Centrala teman är handledningens mål, struktur och process, handledarrollen, handledningsmetodik, relationsaspekter, gruppdynamiska aspekter, organisationsperspektiv, etiska frågor, avslutning och evaluering. Förkunskapskrav: För att vara behörig till kursen, Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng, krävs socionomexamen eller motsvarande kompetens, vidareutbildning i psykosocialt arbete omfattande minst 45 högskolepoäng eller annan vidareutbildning som kan bedömas likvärdig, minst fem års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete, genomgången egenterapi, individuellt motsvarande minst 40 timmar eller i grupp motsvarande minst 80 timmar, erfarenhet av att själv ha blivit Handledarutbildning i psykosocialt arbete. Många organisationer och verksamheter – såväl privata företag, ideella organisationer som offentliga förvaltningar kännetecknas idag av snabba förändringar och ökad organisatorisk komplexitet. Det ställs samtidigt höga krav på medarbetarnas engagemang, kompetens, förmåga och flexibilitet. Handledarutbildning i psykosocialt arbete med Ersta Sköndal högskola Utbildningen ges i Malmö och vänder sig till dig som önskar arbeta med professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation, utveckling och lärande.
Körkort buss läkarintyg

Handledarutbildning psykosocialt arbete distans

Examensuppsats HLU, 2005, Linnéstadens PsykoterapiInstitut.

Obs! Utbildningen pågår under 5 terminer. Litteraturkostnader tillkommer.
Fun paper towel holder

plusgiro clearingnummer
moped cykelvag
sveriges energimal
issr school fees
kungsbacka kommun invanare
star for ordning

Svidande kritik mot praktik på yrkesprogrammen – Skolvärlden

Handledarutbildning i psykosocialt arbete med Ersta Sköndal högskola Utbildningen ges i Malmö och vänder sig till dig som önskar arbeta med professionell grupphandledning utifrån en helhetssyn på individ, grupp, organisation, utveckling och lärande. Psykosocial handledar- och gruppledarutbildning med psykodynamisk teori och praktik som grund, 2-årig. Utbildningen vänder sig till socionomer, psykologer, socialpedagoger, lärare m.fl. som varit yrkesverksamma i psykosocialt arbete och/eller ledare i minst fem år inom t ex omsorg, sjukvård, socialtjänst, barn-, familj- och ungdomsinstitutioner, Vetenskapsteori och psykosocialt-/psykodynamiskt förhållningssätt; Innehåll Utbildningen omfattar följande perspektiv: Individ/subjekt; människan som ett subjekt i en kontext; Gruppen; den inre (psykosociala) gruppen – den dynamiska gruppen; Kulturen; synen och förväntningar på människan i t ex den västerländska kulturen 15 hp. Kursen vänder sig till personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält. Kursen ger fördjupade kunskaper om handledningsprocessen, samt möjlighet att utveckla funktionen som handledare. Kursen består av teoretiska perspektiv på handledning, och av tillämpningsövningar i ett handledande förhållningssätt.