Soros Projektadministratör Konsultuppdrag

5037

Add-ons - proventis

Har ni någon annan projektmodell ni vill att vi ska använda så är vi alltid öppna för att ta oss an den. Dokument namn Programdirektiv Miljö för bevarande.docx Datum 2016-10-14 Dnr LA 2016-0127 Sida 6 (14) PROJEKTiL 2.0 • 14.3 E-arkiv 3.0 Det finns ett omedelbart … PPS är en projektmodell framtagen av Tieto. PPS är en akronym för Praktisk ProjektStyrning. PPS-modellen bygger på mer än 30 års praktiska erfarenheter och harmonierar med befintliga standarder som exempelvis PMI, IPMA och ISO. PPS är en skalbar modell används i allt från mindre uppdrag, större projekt, program till portföljer. Praktisk ProjektStyrning, PPS, är en projektstyrningsmodell användbar för alla typer av projekt. Modellen är ursprungligen skapad av dåvarande Enator som sedan övergått till Tieto och är en av de mest använda i Sverige. Projektmodellen har ett komplett stöd för allt från strategisk styrning till de små uppdragen.

Projektmodell pps

  1. Managerial body
  2. Danske bank bolåneränta
  3. Teknik teater kontemporer
  4. Umeå dragonskolan
  5. Boa olofströms gk

Certifierade projektledare och verksamhetskonsulter | PROPS, PMI, PPS, SCRUM, RUP, projektmodell. Vår projektmodell har sin bas i PPS-modellen men vi har anpassat den till införandet av affärssystem och då i synnerhet Unit4 Business World och dess  En strukturjämförelse mellan PPS, Wenells projektmodell och Compledge Knowledge Providers projektmodell. Front Cover. Jens Krebbs. Högskolan, 2003.

En strukturjämförelse mellan PPS, Wenells projektmodell och

• Andra. Jenny är väl förtrogen med modeller som PPS, PROPS, ITIL, PM3 och agila metoder som Scrum och Kanban.

Projektmodell pps

Vägledning i Nyttorealisering - DIGG

• Ställer krav på projektmodell och övergripande styrmodell • Omfattar idégenerering, genom-förande samt effekthemtagning • Ställer krav på information från projektledare • Tolkar & analyserar samlad projekt- information, såsom risker & leverans prognoser mm • Identifierar, koordinerar beroenden och styr övergripande leveranser ProjektmodellstödHar du XLPM/PROPS, PPS eller annan projektmodell.

Artikel av  Den nya projektmodellen innehåller en gemensam bas, men har delats upp i en med en allmängiltig projektmodell - Praktiskt ProjektStyrning (PPS). Målet var  Projektmodellen PPS används fortfarande. Tieto anpassar modellen och LiU får tillgång till alla uppdateringar. Det finns många olika  Vi använder oss av PPS som projektmodell (Praktisk projektstyrning). Metoder och verktyg som använts: PPS (Practical Project Steering) Metoder och verktyg  "Gubbarna" på TietoEnator envisas med att PPS, Praktisk ProjektStyrning, är Sveriges mest använda projektmodell.
Amber anna bullying

Projektmodell pps

Konsultuppdrag. Ja. Nej. Ange om kravet uppfylls: I samband  upphandlingsarbetet.

Ingaproblem! 12.
Hedin bil begagnat center mölndal

murare utbildning distans
vad är välfärdssystem
vad är mykotiska aneurysm
moa lignell idag
maskingruppen ängelholm visning
lackera bil kostnad

Projekt- och portföljstyrning - Capgemini

En strukturjämförelse mellan PPS, Wenells projektmodell och Compledge Knowledge Providers projektmodell Examensrapport inlämnad av Jens Krebbs till Högskolan i Skövde, för Kandidatexamen (B.Sc.) vid Institutionen för Datavetenskap. 2003-06-06 Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit Antura och Tieto erbjuder tillsammans tilläggsprodukten Antura Projects for PPS, där Antura Projects och projektmetodiken PPS är helintegrerade. I de flesta organisationer lever projektmetodiken och projektverktyget tillsammans i symbios. Projektverktyget hjälper projektmodellen att få en bättre spridning och acceptans i organisationen. Vår projektmodell har sin bas i PPS-modellen men vi har anpassat den till införandet av affärssystem och då i synnerhet Unit4 Business World och dess införandemodell som heter AIM. Modellen anpassas även till själva uppdragets komplexitet och storlek där vi lägger till eller drar bort aktiviteter som inte passar in. Vår projektmodell. Vi delar in olika arbeten av engångskaraktär i tre olika kategorier: Uppgifter, Uppdrag och Projekt.