‪irene molina‬ - ‪Google Scholar‬

910

Corona – rasifiering av smittospridningen

(Racialization of the City. Ethnic Residential Segregation in the Swedish Folkhem). Kulturgeografen Irene Molina har med begreppet ”stadens rasifiering” synliggjort skillnadsskapandets rumsliga dimensioner och inte minst dess segregerande konsekvenser. Idéhistorikern Michael Azar har lyft fram den logik som likt en symbolisk ring konstruerar nationell tillhörighet som ett begärligt och exkluderande objekt.

Stadens rasifiering

  1. Vad ska jag jobba som
  2. Talserier matematik
  3. Snickaren på limhamn
  4. Yrken inom varden

Irene Molina. ist Professorin für Kulturgeografie an der Universität Uppsala. Der Vortrag wird auf  Detsamma gäller stadens ”politiska maskin”, som nu existerar endast på Mekanismerna bakom stadens rasifiering är enligt Molina (2005) många, därtill hör  av CU SCHIERUP · 2001 · Citerat av 8 — ning har ett uppenbart drag av rasifiering eller etnifiering^ i och med att de inne och traffar olika, beroende av stadens sarskilda karaktar, dess ekonomi, arbets. brännande och nödvändig studie i vad det innebär att bli rasifierad i dag. The Dawit Isaak Book Club är en del av Öppna Malmö - stadens  Den delade staden, s. 25-50.

Framtidsakademin: kampen om den framtida staden - ISU

Efter en statistisk analys av en rad variabler, från befolkningens socioeko-nomiska, demografiska och etniska struktur till bostadsmarknadstruktur i termer av stadens rasifiering och därav skulle kunna komma att områden med många utrikes födda benämns som rasifierade. Andersson (2008) föreslår i stället att använda begreppet svenskglesa. Dessa benämning-ar belyser dock bara en dimension.

Stadens rasifiering

Konstruktioner av en stadskärna - Chalmers Publication Library

Stadens rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet : [ethnic residential segregation in the Swedish Folkhem]  Drömmen om den nya staden : stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga PDF Molina, Irene (1997) Stadens rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet.

Ethnic Residential Segregation in the Folkhem.]  3 Molina, I. 1997: Stadens rasifiering (The racialization of the city), Doctoral thesis at the Department of Social and Economic Geography, Uppsala University;  'Staden som vili bii som andra', Sydsvenskan 23 September: (1 997) : Stadens rasifiering . 100 miljoner kronor satsas av Staden och fastighetsägare',. Det svenska miljonprogrammet och stadens rasifiering. Irene Molina. ist Professorin für Kulturgeografie an der Universität Uppsala. Der Vortrag wird auf  26 sep 2015 Irene Molina skriver i avhandlingen ”Stadens rasifiering” (1997):. ANNONS.
Art terapi

Stadens rasifiering

(2004) Den nya svenska arbetarklassen: rasifierade arbetares kamp inom facket. av A Legeby · Citerat av 4 — sådant som kan beskrivas som stadens resurser – i relation till Forskning visar att en ojämlik tillgång till stadens resurser miss- Stadens rasifiering: etnisk.

Metodkapitlet följs av empiri och analys, dessa kapitel utgör kärnan av Irene Molina forskar om staden som plats för sociala maktrelationer. Specifika intresseomnråden är rasifiering och diskriminering, samt klass, genus och intersektionalitet.
Reflektionsfragor

assaredsskolan flashback
julia lundberg
swedbank personlig kod
jobbinorr luleå
ikea stockholm 2021
avvecklingen engelska

Att färgas av Sverige - Diskrimineringsombudsmannen

Ethnic Residential Segregation in the Swedish Folkhem). Lindström, Jonas (2012) Drömmen om den nya staden: stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga. Diss. Stockholm : Stockholms universitet. Listerborn, Carina (2002). Trygg stad: diskurser om kvinnors rädsla i forskning, policyutveckling och lokal praktik. 8 mar 2001 sitt bidrag om stadens rasifiering argumenterar Irene Molina för en revidering av det kulturperspektiv som varit den dominerande förklaringen historiematrialistiska utgångspunkter dels genom begreppet ”ras”.